Kronohyttan

Johnny Olsson berättar om Kronohyttan:

Klicka på länken nedan:

https://www.dropbox.com/s/th0g4nw8698clm0/Jonny%20Olsson%20ber%C3%A4ttar.mp4?dl=0

Svt intervju med J. Olsson om Kronohyttan:

https://svt.se/nyheter/lokalt/orebro/har-lag-sveriges-forsta-kanonfabrik

Svt intervju med J. Olsson om Guldsmedshyttan under Gustav Vasas tid:

https://svt.se/nyheter/lokalt/orebro/pa-vasas-tid-var-guldsmedshyttan-ett-maktcentrum

Kronohyttan, metalldetektorundersökning 30 juni 2018

Foto: Marianne Lindeborg

Johnny Olsson och arkeolog Martin Edlund berättar om hyttan för Martin Hed, Håkan Lindberg, Lennart Pettersson och Andreas Blomqvist från Sveriges Metallsökarförening.

Håkan Lindberg kalibrerar signalerna som metalldetektorn ger från en kanonkula, lånad från Örebro läns museum.

Röda, vita och gula flaggor sattes ut där metalldetektorerna gav intressanta signaler.

Vid ån nedanför hyttan hittades en bit gjutjärn som stack upp i markytan. Johnny Olsson, Andreas Blomqvist och Martin Edlund nosade försiktigt på det funna; ingenting fick grävas upp i detta skede. Biten kan vara en del från kanongjutning.

I hjulgraven pep metalldetektorn högt för Håkan Lindberg. Handsökaren visade på en järnten som kan vara en smidd kolhacka.

Kronohyttan georadarundersökning 2 juni 2018

Foto: Marianne Lindeborg

Georadarvagnen körs över hyttbacken efter noga inprickade linjer.

Christer Andersson hade ställt in georadarn för fem meters djup och med radarfrekvens 200 MHz för lagom detaljrikedom

Christer Andersson antecknar data och Johnny Olsson granskar resultatet på dataskärmen.

Exakt position för mätresultaten fångas in med ”en puck på en stålskiva”, en DGPS med extra hög noggrannhet, av Christer Andersson och Martin Edlund.

Det var ojämnt och besvärligt för georadarvagnen vid masugnens utslag.

Försök gjordes med radarn på toppen av masugnen till både 5 och 7 meters djup med tveksamt resultat.    Foto: Johnny Olsson

Kronohyttan laserskanning 24 maj 2018

Foto: Marianne Lindeborg

Laserskanningen är genomförd. Ordförande Johnny, Jaakko Kemppainen, mätningstekniker Mitta AB, och Martin Edlund, arkeolog Örebro läns museum, begrundar bästa placeringarna för laserskannern.

Laserskannern kalibreras före varje skanning.

Från olika håll mäter lasern in miljarder punkter med millimeterprecision.

Högst upp på hyttresterna kunde lasern ”se” ner i masugnen.

Det var bitvis tungt för Martin Edlund och Jaakko Kemppainen att flytta skannerutrustningen. Ojämnt underlag och väldigt varmt.

Kronohyttan 9 maj 2018

Här kommer en film tagen med drönare av Rolf Karlsson, bildmakarnamedia.se från Lindesberg.

Klicka på länken nedan:

<iframe src=”https://player.vimeo.com/video/269247521?title=0&byline=0&portrait=0” width=”640″ height=”360″ frameborder=”0″ webkitallowfullscreen mozallowfullscreen allowfullscreen></iframe>

Fler stillbilder tagna samtidigt som filmen ovan: