Medlemskap

Medlem blir man genom att kontakta sekreteraren Ing-Marie Nilsson Tarkkanen på tel 070-3950057, eller e-post  eller ordf. Johnny Olsson på tel 070-4888255 eller e-post.

Inbetalning kan ske till föreningens bankgiro 402-3487. Glöm ej skriva namn och adress.

  • Enskild medlem: 150 kr
  • Familj: 300 kr
  • Förening: 500 kr
  • Företag: 1000 kr