Föreningen Industrilandskap i Bergslagen

Föreningens syfte är att verka för bevarandet av industriminnen i Bergslagen
samt inspirera till studier om Bergslagens industrihistoria.

Föreningen ger emellanåt ut en uppskattad skrift, “Industrilandskap i Bergslagen” som kommit ut med tretton nummer vilka behandlar olika ämnesområden med anknytning till industrihistoria.
Resor och föredrag som föreningen anordnar är  uppskattade sammankomster.
Som medlem i föreningen får man nyhetsbladet “Berghunden” som kommer ut med ca två nummer per år och information om aktiviteter. Medlem blir man genom att kontakta sekreteraren Ing-Marie Nilsson Tarkkanen på tel 070-3950057, eller e-post  eller ordf. Johnny Olsson på tel 070-488 82 55.