Kontaktuppgifter

Styrelse 2019

Ordförande: Johnny Olsson, Tel: 070-4888255

Vice Ordförande: Per-Olof Holm, Tel: 0581-41990

Kassör: John Tarkkanen, Tel: 070-6657354

Sekreterare: Ing-Marie Nilsson Tarkkanen, Tel: 070-3950057

Ledamot: Rolf Persson, Tel: 0581-14834

Ledamot: Per Holm, Tel: 0581-13691

Ledamot: Ulla Persson, Tel: 0581-14834

Ersättare: Lotta Hagström och Gullvi Holm