Kontaktuppgifter

Styrelse 2022

Ordförande: Johnny Olsson, Tel: 070-4888255

Vice Ordförande: Per-Olof Holm, Tel: 073-8144996

Kassör: John Tarkkanen, Tel: 070-6657354

Sekreterare: Ing-Marie Nilsson Tarkkanen, Tel: 070-3950057

Ledamot: Rolf Persson, Tel: 0581-14834

Ledamot: Lasse Nilsson, Tel: 073-5107360

Ledamot: Ulla Persson, Tel: 0581-14834

Ersättare: Mats Adolfsson