Kontaktuppgifter

Styrelse 2023

Ordförande: Johnny Olsson, Tel: 070-4888255

Vice Ordförande: Per-Olof Holm, Tel: 073-8144996

Kassör: John Tarkkanen, Tel: 070-6657354

Sekreterare: Ing-Marie Nilsson Tarkkanen, Tel: 070-3950057

Ansvarig för medlemskontakter: Lasse Nilsson, Tel: 073-5107360                                           E-post:  lasse.nilsson@trallingen.se

Ledamot: Mats Adolfsson Tel: 070-7653936

Ledamot: Vita Pagh

Ersättare: Vakant