Geologins Dag 9 september 2023

Minecraft – BetterGeo

Minecraft – BetterGeo

Vi har bland annat med hjälp av ett bidrag från Sparbanksstiftelsen Bergslagen investerat i utrustning och programvaror till Geologins Dag. Anledningen är att kunna förevisa Minecraft tillsammans med en programvara som SGU (Statens geologiska undersökningar) tagit fram som kallas BetterGeo. Programvaran är gjord för att lära ungdomar mer om geologi, naturresurser och viktiga metaller.

Vi hoppas att många ungdomar kommer och provar programmet som är ett gratis tillägg för de som redan använder Minecraft.