GEOLOGINS DAG INSTÄLLT

Tyvärr måste vi meddela att Geologins Dag i Stripa som vi hade tänkt arrangera den 11 september i år utgår. Vi kommer därför i stället satsa på den 10 september 2022.

Anledningen är naturligtvis den rådande pandemin och att vi inte med säkerhet kan få tillstånd till arrangemanget. Vi har redan tidigare dragit ned på vissa arrangemang för att minska kostnaderna för föreningen och som läget är nu vågar vi inte fullfölja Geologins Dag i år. Vi har därför beslutat att meddela alla inblandade att Geologins Dag i Stripa är inställt.

Styrelsen för föreningen Industrilandskap i Bergslagen