Föreningen på Facebook

Vi har nu ett konto på Facebook som heter Industrilandskap i Bergslagen.

Vi har startat det för att det är mycket enklare att hantera. Där finns också möjligheten för alla medlemmar att lägga in egna artiklar och skriva synpunkter på det som lagts in.