Kronohyttan 18 februari 2016

Under mitten av 1500-talet anlade Gustav Vasa det första kronobruket i Sverige för tillverkningen av kanoner och lod. Bruket uppfördes vid Hammarbacksån i närheten av Stripa före detta skola i Guldsmedshyttan. I dag kan man enbart se en till stor del raserad hytta och en massa slagg. Under slaggen och jordmassorna finns troligtvis lämningar från verksamheten kvar.                                                                                                                           För att få reda på mer om hur anläggningen såg ut och hur gjutningen gick till har nu styrelsen initierat ett projekt för att om möjligt göra en arkeologisk utgrävning av området.     Till hjälp har vi tagit historikern Sören Klingneus, Örebro Universitet och arkeologen Martin Edlund, Örebro Läns museum. Idén är att tillsammans med Sören och Martin utarbeta ett koncept på ett tvåårigt projekt . Tanken är att under 2016 börja förberedelser bl.a. röjning och diverse undersökningar för att veta var utgrävningen skall ske. Året fortsätter med faktainsamling, föreläsningar och arkeologikurs för de som önskar hjälpa till vid utgrävningarna under sommaren 2017.

Den 18 februari kl. 18:30 håller vi ett informationsmöte i Guldsmedshyttans NTO-lokal. Alla är välkomna dit, de som bara vill veta mer om Kronohyttan och de som önskar hjälpa till med utgrävningen.