Kronohyttan undersökt med metalldetektor

Metallsökning på Kronohyttan 30 juni

Den 30 juni samlades fyra frivilliga från Sveriges Metallsökarförening för att med ledning av Johnny Olsson och arkeolog Martin Edlund gå över området med metalldetektorer.  Metalldetektorerna ger ljudsignaler i olika tonhöjd och tonstyrka; de erfarna metallsökarna lyssnade i hörlurar och markerade platsen för intressanta signaler med flaggor i olika färg allt efter vad ljudsignalen antydde. Efter dagens sökning hade 115 flaggor satts ut , de flesta som väntat för järn, men 12 av dom för påvisat innehåll av ädelmetall. Varje placering registrerades med GPS inför en tänkbar kommande utgrävning.

Inget grävdes upp men tre ytliga metallfynd syntes: en bit av gjutjärn med översida med inslag av slagg möjligen från en ränna för smältan till kanongjutningen, ett järnverktyg som kan vara en smidd kolhacka från hyttans brukningstid och en skålad skärva, troligtvis från en gjutjärnsgryta.

Med denna undersökning är förstudiens praktiska del avslutad. Analys och tolkning av resultaten kommer att genomföras efter sommaren.

Bilder från metallsökningen finns i Bildgalleri, se nedan på hemsidan.