Nytt nummer av Industrilandskap i Bergslagen

Vi har nu producerat ett nytt nummer av årsskriften Industrilandskap i Bergslagen som handlar om vattenkraft.

Se mer under fliken Publikationer. Tidskriften delas ut till medlemmar, men kan beställas av övriga.