God Jul och Gott Nytt År

Vi önskar alla medlemmar och besökare till hemsidan en God Jul och ett Gott Nytt År.

Skriften Industrilandskap i Bergslagen som skulle handla om Bergslagens Historia har av olika anledningar tyvärr blivit fördröjd. I stället räknar vi med att under januari komma med en annan ny skrift som kommer att handla om Bergsbrytning och teknikutveckling inom gruvnäringen.

Förundersökningen av Kronohyttan i Guldsmedhyttan har också av olika anledningar blivit fördröjd, men vi har inte gett upp och räknar med att undersökningarna kan startas under våren 2018.

Styrelsen för föreningen Industrilandskap i Bergslagen