Kronohyttan

Vi har nu äntligen fått ansökningen om pengar beviljade till en förstudie om Kronohyttan i Guldsmedshyttan, Vi fick förra året pengar beviljade av Sparbanksstiftelsen och ansökan som vi nu fått beviljad är från Allan Wetterholms stiftelse,                                                                    Syftet med förstudien är att få ökad kunskap om hur anläggningen såg ut och om det finns lämningar kvar från tiden då hyttan drevs.

Förstudien gäller en Metalldetektering och Georadarundersökning av omrädet för att se var och om det finns lämningar kvar. Dessutom skall vi göra en Laserscanning av området för att kunna avläsa synliga bevarade lämningar och göra en 3D-modell för att få en bättre uppfattning om hur anläggningen såg ut.

Vi återkommer senare då undersökningarna har påbörjats.