Kronohyttan georadarundersökt

Kronohyttan undersökt på djupet 2 juni 2018

Nästa moment i förstudien var undersökning med georadar. På plats den 2 juni var ingenjör Christer Andersson med georadarutrustning från Ås kloster, arkeolog Martin Edlund och Johnny Olsson.

Syftet var att under markytan hitta spår efter anläggningar eller gjutformar, men det var inte enkelt. Georadarvagnen med sin markantenn behöver ett något så när jämnt underlag och det blev några utvalda delar som undersöktes: hyttbacken, ett litet område vid masugnens utslag och schaktet i masugnen.

På hyttbacken visade radarvågorna något som kan vara resterna efter ett rostningsbås eller fundament till masugnsrampen. I övrigt diffusa resultat, men alla data ska bearbetas till en sammanhängande struktur som kan ge mer information. Förhoppningsvis redan före midsommar.

 

Bilder från georadarundersökningen finns i Bildgalleri, se nedan på hemsidan.