Kronohyttan laserskannad

Hyttan synad i sömmarna 24 maj

Under en dag i gassande majsol genomfördes laserskanningen av Kronohyttan med hytta och hyttbacke. Mätningsteknikern från Mitta AB och länsmuseets arkeolog Martin Edlund flyttade den dyrbara laserskannern successivt runt till fem platser runt masugnen. På varje plats läste den med millimeterprecision av ytorna i området.

Resultatet blir ett enormt datalagrat punktmoln där varje punkt motsvarar en exakt positionerad punkt på hyttsidan, stenen, stubben, markytan eller varje annat fast föremål. Dessutom fotograferar laserskannern, så att vi får färgbilder av området och lätt kan skilja en sten från en stubbe.

All data tar Martin Edlund hand om och omvandlar till en tredimensionell bild av hyttområdet. Vi väntar med stort intresse på resultatet.

Bilder från laserskanningen finns i Bildgalleri, se nedan på hemsidan.