Kronohyttan undersökt med metalldetektor

Metallsökning på Kronohyttan 30 juni

Den 30 juni samlades fyra frivilliga från Sveriges Metallsökarförening för att med ledning av Johnny Olsson och arkeolog Martin Edlund gå över området med metalldetektorer.  Metalldetektorerna ger ljudsignaler i olika tonhöjd och tonstyrka; de erfarna metallsökarna lyssnade i hörlurar och markerade platsen för intressanta signaler med flaggor i olika färg allt efter vad ljudsignalen antydde. Efter dagens sökning hade 115 flaggor satts ut , de flesta som väntat för järn, men 12 av dom för påvisat innehåll av ädelmetall. Varje placering registrerades med GPS inför en tänkbar kommande utgrävning.

Inget grävdes upp men tre ytliga metallfynd syntes: en bit av gjutjärn med översida med inslag av slagg möjligen från en ränna för smältan till kanongjutningen, ett järnverktyg som kan vara en smidd kolhacka från hyttans brukningstid och en skålad skärva, troligtvis från en gjutjärnsgryta.

Med denna undersökning är förstudiens praktiska del avslutad. Analys och tolkning av resultaten kommer att genomföras efter sommaren.

Bilder från metallsökningen finns i Bildgalleri, se nedan på hemsidan.

 

Metalldetektorundersökning, Kronohyttan

På lördag den 30 juni kommer föreningen tillsammans med Länsmuseet och Metallsökarföreningen utföra en metalldetektorundersökning av Kronohyttan i Guldsmedshyttan. Undersökningen är den sista delen i föreningens förundersökning för att kunna utröna vad som kan finnas kvar från den tiden då kanoner och lod gjöts på platsen. Vi kommer i nuläget inte göra någon utgrävning men bestämma platsen för eventuella föremål och få en bättre insikt i hur masugnen fungerade och var gjutningen av kanoner utfördes.

De tidigare undersökningarna finns beskrivna i tidigare inlägg med bilder under Bildgalleriet.

Kronohyttan georadarundersökt

Kronohyttan undersökt på djupet 2 juni 2018

Nästa moment i förstudien var undersökning med georadar. På plats den 2 juni var ingenjör Christer Andersson med georadarutrustning från Ås kloster, arkeolog Martin Edlund och Johnny Olsson.

Syftet var att under markytan hitta spår efter anläggningar eller gjutformar, men det var inte enkelt. Georadarvagnen med sin markantenn behöver ett något så när jämnt underlag och det blev några utvalda delar som undersöktes: hyttbacken, ett litet område vid masugnens utslag och schaktet i masugnen.

På hyttbacken visade radarvågorna något som kan vara resterna efter ett rostningsbås eller fundament till masugnsrampen. I övrigt diffusa resultat, men alla data ska bearbetas till en sammanhängande struktur som kan ge mer information. Förhoppningsvis redan före midsommar.

 

Bilder från georadarundersökningen finns i Bildgalleri, se nedan på hemsidan.

Kronohyttan laserskannad

Hyttan synad i sömmarna 24 maj

Under en dag i gassande majsol genomfördes laserskanningen av Kronohyttan med hytta och hyttbacke. Mätningsteknikern från Mitta AB och länsmuseets arkeolog Martin Edlund flyttade den dyrbara laserskannern successivt runt till fem platser runt masugnen. På varje plats läste den med millimeterprecision av ytorna i området.

Resultatet blir ett enormt datalagrat punktmoln där varje punkt motsvarar en exakt positionerad punkt på hyttsidan, stenen, stubben, markytan eller varje annat fast föremål. Dessutom fotograferar laserskannern, så att vi får färgbilder av området och lätt kan skilja en sten från en stubbe.

All data tar Martin Edlund hand om och omvandlar till en tredimensionell bild av hyttområdet. Vi väntar med stort intresse på resultatet.

Bilder från laserskanningen finns i Bildgalleri, se nedan på hemsidan.

Kronohyttan, Ny film och bilder

Kronohyttan, vad händer?

Efter fortsatt röjning vid Kronohyttan har vi anlitat Rolf Karlsson, bildmakarnamedia.se för fotografering av Kronohyttan med drönare. En film och ett antal stillbilder är nu publicerade på bildgalleriet.

Under veckan kommer vi att starta undersökningarna med en laserskanning av området för att kunna åstadkomma en tredimensionell bild av hyttan.

Årsmöte 22 mars 2018

Välkommen till årsmöte för föreningen Industrilandskap i Bergslagen

Torsdag den 22 mars kl. 18:30, NTO-lokalen i Stripa

  • Sedvanliga årsmötesförhandlingar
  • Kaffe/the med dopp
  • Gunilla Didriksson berättar om Kronogården i Guldsmedshyttan samt lite information om den kommande boken om Linde och Ramsbergs bergslag

Välkomna

God Jul och Gott Nytt År

Vi önskar alla medlemmar och besökare till hemsidan en God Jul och ett Gott Nytt År.

Skriften Industrilandskap i Bergslagen som skulle handla om Bergslagens Historia har av olika anledningar tyvärr blivit fördröjd. I stället räknar vi med att under januari komma med en annan ny skrift som kommer att handla om Bergsbrytning och teknikutveckling inom gruvnäringen.

Förundersökningen av Kronohyttan i Guldsmedhyttan har också av olika anledningar blivit fördröjd, men vi har inte gett upp och räknar med att undersökningarna kan startas under våren 2018.

Styrelsen för föreningen Industrilandskap i Bergslagen

Kronohyttan

Vi har nu äntligen fått ansökningen om pengar beviljade till en förstudie om Kronohyttan i Guldsmedshyttan, Vi fick förra året pengar beviljade av Sparbanksstiftelsen och ansökan som vi nu fått beviljad är från Allan Wetterholms stiftelse,                                                                    Syftet med förstudien är att få ökad kunskap om hur anläggningen såg ut och om det finns lämningar kvar från tiden då hyttan drevs.

Förstudien gäller en Metalldetektering och Georadarundersökning av omrädet för att se var och om det finns lämningar kvar. Dessutom skall vi göra en Laserscanning av området för att kunna avläsa synliga bevarade lämningar och göra en 3D-modell för att få en bättre uppfattning om hur anläggningen såg ut.

Vi återkommer senare då undersökningarna har påbörjats.

Årsmöte 28 mars 2017

Välkommen till årsmöte för föreningen Industrilandskap i Bergslagen

Tisdag 28 mars 2017 kl. 18:30 i NTO-lokalen i Stripa.

  • Sedvanliga årsmötesförhandlingar
  • Kaffe/the med dopp
  • Håkan Ceder berättar om Destination Bergslagen och sitt arbete som turistchef i Nora
  • Projekt Kronohyttan – vad händer?

Välkomna !

Höstens utflyktsprogram

Lördag 20 augusti kl. 10:00

Guidning vid Guldsmedshyttans silvergruva

De som vill kan ta med kaffekorg. Samling vid parkeringen vid Silvergruvan.

 

Lördag 17 september, avresa kl. 09:00

Kloten

Föreningen återupptar den lyckade utflykten till Kloten. Lars Hagström förmedlar Klotens fascinerade historia med koppling till den svenska storfinansen vid 1800-talets slut.

Föranmälan på tel. 070-488 82 55.