Röjning vid Kronohyttan

Lördagen den 10 april kl. 10:00 träffas vi för att röja sly vid Kronohyttan. Ta med fika och verktyg då vi räknar med att stanna ca 3-4 timmar. Ring mig gärna på 070-4888255 om det är något ni undrar över. Johnny Olsson.

God Jul och Gott Nytt År

Vi önskar alla en God Jul och Gott Nytt År!

Under det här året har det tyvärr inte hänt så mycket i föreningen på grund av den pågående pandemin. Vi hoppas därför att åtminstone den senare delen av kommande år blir betydligt bättre. Vi räknar därför med att vi kommer igen till hösten med nya tag.

Vi har redan nu börjat planera för Geologins Dag som föreningen kommer att arrangera i Stripa den 11 september 2021. Vi hoppas därför på vaccinet och att det skall bli trevligt att återkomma till Stripa Gruvmiljö som vi inte haft möjlighet till de sista åren.

Under den tidiga våren räknar vi också med att röja vid Kronohyttan som tyvärr växt igen så att den knappt syns och är väldigt svår att komma fram till.

Styrelsen

Inställt Årsmöte

Vi har nu bestämt att vi skjuter upp årsmötet som vi skulle hålla den 31 mars på grund av coronasmittan. Vi återkommer om ett nytt datum, men det blir troligtvis inte förrän till hösten.

Styrelsen

Årsmöte 31 mars 2020

Välkommen till årsmöte för föreningen Industrilandskap i Bergslagen

Tisdagen den 31 mars kl. 18:30, NTO-lokalen i Stripa

– Sedvanliga årsmötesförhandlingar

– Kaffe/the med dopp

– Lovisagruvan, VD Jan-Erik Björklund berättar om den enda underjordsgruvan som numera drivs i Lindesbergs kommun

Välkomna

Årsmöte 21 mars 2019

Välkommen till årsmöte för föreningen Industrilandskap i Bergslagen

Torsdagen den 21 mars kl. 18:30, NTO-lokalen i Stripa

. Sedvanliga årsmötesförhandlingar

. Kaffe/the med dopp

. Hans Sigge och Bengt Holm berättar gamla och nyare historier från Guldsmedshytte Bruk

Välkomna

Förstudien av Kronohyttan avslutad

 

Förstudien har skapat en värdefull dokumentation och ökat kunskapen om Kronohyttan, Sveriges första hytta för gjutning av järnkanoner och lod. Flygfotografering och laserskanningen har gett en detaljerad översiktsbild av hyttområdet och underlag för kartor eller en rekonstruktion i 3D-format. Georadarundersökningen och metallsökningen gav en tydlig indikation på kanongjutning genom upptäckten av en trattformad fördjupning vid masugnens utslagsbröst. Metallsökningen registrerade över hundra metallföremål på området och en större koncentration utanför masugnen. Dessutom avslöjade georadar och markinventeringar gropar på hyttbacken som troligen är rostningsgropar och förvaringsgropar för malmen. Likaså del av en ramp som ledde upp till masugnens pipa. Det uppmärksammades en kulle bredvid den kända masugnen som kan tyda på en tidigare masugn samt flera stora slagglager söder om masugnen. Undersökningarna kunde påvisa flera okända lämningar på området.

Sammanställning och tolkning har utförts av arkeolog Martin Edlund, medlemmar i föreningen och några av de medverkande experterna. Mycket material finns nu för fortsatt tolkning och för nya undersökningar eller för forskning inom exempelvis teknikhistoria.

Resa till Lerbäcks bergslag

Bergtagen av Lerbäcks bergslag

Under vårt Årsmöte inbjöds vi av Tor Eriksson, föreningen Arkeologi och Historia till en gemensam bussresa till Lerbäcks bergslag.

Den blir den 8 september och buss avgår bl.a. från Lindesberg.  Vi börjar med ett besök vid smedjan och snickeriet i Närkesberg, därefter Trehörnings masugn i Mariedamm, Zinkgruvan, Dalby hyttruin och Västerby gruva och till sist en nubbsmedja vid Lerbäcks hembygdsgård.

Avgift 125 kr och anmälan före den 31 augusti.

Om ni är intresserade hör av er till mig på Mail till  Johnny.olsson@telia.com eller telefon 070-4888255 så får ni mer information om resan.

Kronohyttan undersökt med metalldetektor

Metallsökning på Kronohyttan 30 juni

Den 30 juni samlades fyra frivilliga från Sveriges Metallsökarförening för att med ledning av Johnny Olsson och arkeolog Martin Edlund gå över området med metalldetektorer.  Metalldetektorerna ger ljudsignaler i olika tonhöjd och tonstyrka; de erfarna metallsökarna lyssnade i hörlurar och markerade platsen för intressanta signaler med flaggor i olika färg allt efter vad ljudsignalen antydde. Efter dagens sökning hade 115 flaggor satts ut , de flesta som väntat för järn, men 12 av dom för påvisat innehåll av ädelmetall. Varje placering registrerades med GPS inför en tänkbar kommande utgrävning.

Inget grävdes upp men tre ytliga metallfynd syntes: en bit av gjutjärn med översida med inslag av slagg möjligen från en ränna för smältan till kanongjutningen, ett järnverktyg som kan vara en smidd kolhacka från hyttans brukningstid och en skålad skärva, troligtvis från en gjutjärnsgryta.

Med denna undersökning är förstudiens praktiska del avslutad. Analys och tolkning av resultaten kommer att genomföras efter sommaren.

Bilder från metallsökningen finns i Bildgalleri, se nedan på hemsidan.

 

Metalldetektorundersökning, Kronohyttan

På lördag den 30 juni kommer föreningen tillsammans med Länsmuseet och Metallsökarföreningen utföra en metalldetektorundersökning av Kronohyttan i Guldsmedshyttan. Undersökningen är den sista delen i föreningens förundersökning för att kunna utröna vad som kan finnas kvar från den tiden då kanoner och lod gjöts på platsen. Vi kommer i nuläget inte göra någon utgrävning men bestämma platsen för eventuella föremål och få en bättre insikt i hur masugnen fungerade och var gjutningen av kanoner utfördes.

De tidigare undersökningarna finns beskrivna i tidigare inlägg med bilder under Bildgalleriet.

Kronohyttan georadarundersökt

Kronohyttan undersökt på djupet 2 juni 2018

Nästa moment i förstudien var undersökning med georadar. På plats den 2 juni var ingenjör Christer Andersson med georadarutrustning från Ås kloster, arkeolog Martin Edlund och Johnny Olsson.

Syftet var att under markytan hitta spår efter anläggningar eller gjutformar, men det var inte enkelt. Georadarvagnen med sin markantenn behöver ett något så när jämnt underlag och det blev några utvalda delar som undersöktes: hyttbacken, ett litet område vid masugnens utslag och schaktet i masugnen.

På hyttbacken visade radarvågorna något som kan vara resterna efter ett rostningsbås eller fundament till masugnsrampen. I övrigt diffusa resultat, men alla data ska bearbetas till en sammanhängande struktur som kan ge mer information. Förhoppningsvis redan före midsommar.

 

Bilder från georadarundersökningen finns i Bildgalleri, se nedan på hemsidan.